ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543
Správní právo

Správní právo

zastupování ve správním řízení včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem příprava stanovisek zejména k problematice stavebního práva a územního řízení sepis...
Více

Bytové právo

příprava prohlášení vlastníka příprava smluv o převodu bytové jednotky včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí založení a zápis společenství...
Více

Právo duševního vlastnictví

problematika autorského práva, zaměstnaneckých děl práva průmyslového vlastnictví problematika ochranných známek řešení problematiky porušování goodwill, dobré pověsti právnické osoby, její obchodní firmy...
Více

Rodinné právo

zastupování v rozvodovém řízení příprava tzv. „rozvodových dohod“ – smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného...
Více

Obchodní právo

zakládání obchodních společností a družstev zastupování před živnostenským úřadem zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku, příprava dokumentů, návrhů na zápis či...
Více

Pracovní právo

příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kolektivních smluv, interních směrnic a pokynů zaměstnavatele, výpovědí a dohod o skončení...
Více

Občanské právo

ochrana osobnosti spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitele vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy sousedské spory služebnosti (věcná břemena) – služebnost doživotního užívání nemovitosti,...
Více

GDPR

vnitřní audit u správce osobních údajů příprava dokumentů pro subjekty osobních údajů – zaměstnance, zákazníky, dodavatele, atp. příprava vnitřních dokumentů pro správce...
Více