ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Obchodní právo

Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností a družstev
  • zastupování před živnostenským úřadem
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku, příprava dokumentů, návrhů na zápis či výmaz zapisovaných údajů
  • převod obchodního podílu, snížení/zvýšení základního kapitálu
  • příprava, organizace a řízení valných hromad
  • poradenství v záležitostech ochrany práv většinových a menšinových společníků
  • příprava ovládacích smluv
  • převod (prodej) podniku a nájem podniku