ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

On-line služby

On-line služby je možné objednávat na emailové adrese ak@urbanova-advokat.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

V objednávce uveďte

  • Vaše požadavky na dokument – typ dokumentu, předmět smlouvy či jiného podání, atp.
  • údaje o všech účastnících,
  • údaje o předmětu smlouvy či jiného podání (např. označení nemovitosti, prodávaného automobilu, řízení, které se věc týká, atp.),
  • Vaše jméno a příjmení, trvalé bydliště (ulice a č.p., město, PSČ), příp. doručovací adresu, je-li tato odlišná od adresy trvalého bydliště, telefon.

Po obdržení takovéto poptávky Vám zašleme případné doplňující otázky a kalkulaci odměny. V případě, že budete mít za daných podmínek o naše služby zájem a navrhovanou cenu odsouhlasíte, zašleme Vám fakturu, jíž bude odměna vyúčtována. Po jejím uhrazení Vám zašleme požadovaný dokument elektronickou cestou, a to s podrobným návodem, jak s připraveným dokumentem dále naložit.

Cena za tyto služby se odvíjí podle náročnosti úkonu a typu požadovaného dokumentu. Orientačně se ceny pohybují za online vytvoření smluv a dokumentů od 2.500,- Kč do 6.000,- Kč.

Touto formou můžeme zpracovat

  • různé typy smluv,
  • výzvy dlužníkům,
  • dokumenty týkající se smluvního – nesporného – rozvodu
  • atp.

Dokumenty lze zpracovat i jako vzorové, tj. bez uvedení konkrétních účastníků, bez podrobné specifikace předmětu smlouvy, atp.