ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Pracovní právo

Pracovní právo

  • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kolektivních smluv, interních směrnic a pokynů zaměstnavatele, výpovědí a dohod o skončení pracovního poměru
  • sepis stanovisek a právních rozborů k problematice pracovního práva dle aktuální potřeby klienta
  • řešení problematiky agenturního zaměstnávání
  • zastupování v případě kontroly ze strany inspektorátu práce, příprava stanovisek a námitek ke kontrolním zjištěním