ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

  • problematika autorského práva, zaměstnaneckých děl
  • práva průmyslového vlastnictví
  • problematika ochranných známek
  • řešení problematiky porušování goodwill, dobré pověsti právnické osoby, její obchodní firmy atp.