ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Právní služby

Právní služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Zaměřuji se zejména na právo občanské, rodinné a pracovní, obchodní právo a bytové právo. S ohledem na generální právní praxi advokátní kanceláře poskytuji samozřejmě právní služby i v dalších odvětvích práva. Uvedený výčet je jen demonstrativní, služby jsou poskytovány v plném rozsahu českého práva.