ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Správní právo

Správní právo

  • zastupování ve správním řízení včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • příprava stanovisek zejména k problematice stavebního práva a územního řízení
  • sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, na ochranu proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasačních stížností, atp.
  • ochrana osobních údajů