ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Rodinné právo

Rodinné právo

  • zastupování v rozvodovém řízení
  • příprava tzv. „rozvodových dohod“ – smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů
  • sepis předmanželských smluv, příprava podkladů pro rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem
  • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem, sporech o výživné
  • příprava dohod ve věcech rodičovské zodpovědnosti
  • příprava žalob na určení/popření otcovství a zastupování v řízení