ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Trestní a přestupkové právo

Trestní a přestupkové právo

  • zastupování v řízení před správními orgány a orgány činnými v trestním řízení
  • obhajoba podezřelých/obviněných/obžalovaných/poškozených v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • sepis trestních oznámení
  • sepis rozborů a stanovisek k problematice trestněprávního postihu určitých jednání atp.
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků včetně stížností (stížnost proti usnesení o vzetí do vazby/ponechání ve vazbě, usnesení o zahájení trestního stíhání, apod.)
  • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu