ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543

Ceník

Odměna za právní služby je sjednávána individuálně s klientem v závislosti na složitosti řešeného případu, jeho časové náročnosti, atp., a to ve smlouvě o poskytování právních služeb dle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna, sjednaná na základě výše uvedené smlouvy, je buďto paušální, podílová, nebo hodinová.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci, nabízíme možnost sjednání paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb, která zohledňuje předpokládanou délku spolupráce a předpokládaný rozsah poskytovaných právních služeb a umožňuje tak nastavení výhodnějších podmínek než při jednorázové spolupráci.

Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, překlady z cizího nebo do cizího jazyka, cestovní výdaje, atp. Tyto náklady jsou účtovány klientovi vedle dohodnuté odměny.