Více o nás

Mgr. Martina Urbanová, advokátka

V roce 2007 jsem úspěšně ukončila studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, program Mezinárodní teritoriální studia, obor Mezinárodní vztahy, Evropská studia, a získala titul Bc.

Následně jsem v roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, a to s vynikajícím prospěchem.

V letech 2008-2011 jsem pracovala jako advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Martina Pavelky, se kterým nadále spolupracuji jako spolupracující advokátka.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2011 jsem začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát, a to nejprve v Brně a následně v Praze.

Jsem zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14036.