ak@urbanova-advokat.cz
+ 420 777 120 543
Vítejte na stránkách advokátní kanceláře
Mgr. Martiny Urbanové
Právní služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Zaměřuji se zejména na právo občanské, rodinné a pracovní, obchodní právo a bytové právo. S ohledem na generální právní praxi advokátní kanceláře poskytuji samozřejmě právní služby i v dalších odvětvích práva.
Právní služby

Základní hodnoty

Nabízím profesionální právní služby, vysokou kvalitu poskytovaných služeb a individuální přístup ke každému klientovi a řešenému případu. Individuálně nastavitelné cenové podmínky umožňují dostupnost špičkového právního servisu nejen větším či menším podnikům, ale i široké veřejnosti.

Při své práci kladu velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

+ 420 777 120 543

Studium

V roce 2007 jsem úspěšně ukončila studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, program Mezinárodní teritoriální studia, obor Mezinárodní vztahy, Evropská studia, a získala titul Bc.

Následně jsem v roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, a to s vynikajícím prospěchem.

Koncipientská praxe

V letech 2008-2011 jsem pracovala jako advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Martina Pavelky, se kterým nadále spolupracuji jako spolupracující advokátka.

Advokátní zkoušky

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2011 jsem začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát, a to nejprve v Brně a následně v Praze.

Česká advokátní komora

Jsem zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14036.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva tzv. generální praxe, zaměřuje se zejména na následující právní oblasti

Kontaktujte mě