Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Martiny Urbanové

Právní služby

Právní služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Zaměřuji se zejména na právo občanské, rodinné a pracovní, obchodní právo a bytové právo. S ohledem na generální právní praxi advokátní kanceláře poskytuji samozřejmě právní služby i v dalších odvětvích práva.

Podrobné informace o poskytovaných právních službách naší advokátní kanceláře naleznete v sekci Právní služby.

Základní hodnoty

Nabízím profesionální právní služby, vysokou kvalitu poskytovaných služeb a individuální přístup ke každému klientovi a řešenému případu. Individuálně nastavitelné cenové podmínky (viz ceník) umožňují dostupnost špičkového právního servisu nejen větším či menším podnikům, ale i široké veřejnosti.

Při své práci kladu velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Kontakt

Adresa
Labuťská 791/7, 198 00 Praha
Telefon
+ 420 777 120 543
E-mail
ak@urbanova-advokat.cz

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.